Kolejny sukces ucznia klasy II B Adriana Onika

Uczeń klasy II B Adrian Onik został laureatem konkursu Albus, którego organizatorem było Centrum Edukacji Szkolnej. Konkurs odbył się dnia 8.05.2015 r. Konkurs ma formę testu składającego się z 26 pytań. Do każdego pytania podane są 4 odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Jest to jednak niewielkie ułatwienie, gdyż tematyka i zakres konkursu wykracza poza poziom nauczania klasy II gimnazjum. Serdecznie gratulujemy Adrianowi uzyskanego wyniku życząc mu dalszych sukcesów w przyszłym roku szkolnym.