Wycieczka gimnazjalistów do Auschwitz – Birkenau

Uczniowie Gimnazjum „U Konarskiego” wzięli udział w wycieczce edukacyjnej do KL Auschwitz i obozu zagłady w Birkenau.

W wycieczce uczestniczyli uczniowie pod opieką wychowawców: Pani Marii Markiewicz Klas i Pana Tomasza Stawarskiego oraz organizatora części edukacyjnej Pana Leszka Goryckiego.

Na terenie obozu uczniowie uczestniczyli w warsztatach, podczas których, korzystając z materiałów źródłowych, rozpoznawali wiek, pochodzenie, narodowość, rodzaj oficjalnej śmierci ofiar obozu.

Warsztaty były poprzedzone opisem sytuacji, w jakiej znaleźli się więźniowie obozu.

Uczniowie oglądali także wystawę dotyczącą losów Romów w obozie i po wyjaśnieniach przewodnika, podzieleni na grupy przygotowywali relacje związane z losem Romów, ich pobytem w obozie, ich traktowaniem, dokumentacją zachowaną w obozie, danymi faktograficznymi.

Uczniowie mieli przygotowane przez przewodnika wystawy zagadnienia tematyczne, na które udzielali wyjaśnień na podstawie zgromadzonych na wystawie dokumentów, a następnie z każdej grupy jeden przedstawiciel referował krótko zebrane informacje.

Po zajęciach warsztatowych uczniowie wraz z opieką i przewodnikiem przeszli drogą od bramy obozu, przez niektóre bloki udostępnione zwiedzającym, po piece krematoryjne, cele śmierci, blok nr 11.

Następnie, pod opieką przewodnika wszyscy udali się do obozu w Birkenau, gdzie wszyscy poznali w jakich warunkach i w jaki sposób dochodziło do masowej zagłady.