Bez Uprzedzeń

Uczniowie Gimnazjum biorą udział w realizacji projektu „Bez uprzedzeń” realizującego treści dotyczące historii antysemityzmu w Europie do 1945 r., współczesnego antysemityzmu w Europie oraz uprzedzeń , dyskryminacji, rasizmu i antysemityzmu. Projekt wykorzystuje materiały edukacyjne opracowane przez Stowarzyszenie Centrum Polsko – Niemieckie w Krakowie i Dom Anny Frank w Amsterdamie.

Celem projektu jest zapoznanie młodzieży z mechanizmami powstawania uprzedzeń i stereotypów wobec mniejszości oraz sposobami zapobiegania tym zjawiskom.

W ramach projektu planowana jest wizyta grupy młodzieży Gimnazjum w miejscu pamięci na terenie Niemiec.

W ramach podsumowania projektu uczniowie przedstawią multimedialne prezentacje.