Cmentarze żydowskie w Małopolsce

Projekt został zrealizowany pod kierunkiem nauczyciela historii mgr. Krzysztofa Burnata.

Dawid Sutkowski realizował projekt pt: „Cmentarze żydowskie w Małopolsce”. Jest to przejmująca prezentacja nekropolii żydowskich w Tarnowie, Krakowie, Bochni, Brzesku, Nowym Sączu oraz Dąbrowie Tarnowskiej. Dowiadujemy się z niej sporo na temat zwyczajów pochówkowych, a także trudnej historii wyznawców religii Mojżeszowej na ziemiach południowej Polski. W naszym kraju, przez wiele wieków Żydzi mieli najkorzystniejsze warunki rozwoju. Jednak tragiczne doświadczenia II wojny światowej są dowodem na to, w jak krótkim czasie można unicestwić wielowiekową kulturę. Zdewastowane cmentarze, miejsca masowych mogił pomordowanych – są tego wymownym przykładem. Dzięki bogatym materiałom źródłowym, praca pomaga wniknąć w te nieliczne pamiątki żydowskiej obecności na bliskiej nam ziemi. Uczeń wykazał się dużą samodzielnością i kreatywnością oraz doskonałą znajomością tematu.