Udział uczniów w konkursie „Dyktando językowe”

Dnia 30 stycznia 2014 uczniowie wszystkich klas gimnazjum wzięli udział w konkursie „Dyktando językowe” organizowanym przez XVI Liceum Ogólnokształcące. Był to pierwszy etap konkursu organizowany na terenie gimnazjów. Do drugiego etapu zakwalifikowały się trzy uczennice Daria Mróz, Anna Gorycka i Gabriela Leśniak. Etap drugi odbył się 21 marca 2014 roku w XVI LO. Uczennice otrzymały dyplomy za udział w konkursie. Nauczycielami odpowiedzialnymi za przygotowanie i przeprowadzenie konkursu były Ewa Malec i Elżbieta Popiel.