Projekt szkolny w zakresie edukacji ekologicznej pod hasłem „Dbamy o skarby Ziemi”

W roku szkolnym 2013/2014 nauczyciele biologii i chemii opracowali program działań proekologicznych, skierowanych do młodzieży gimnazjalnej.

Program realizowany jest na lekcjach z przedmiotów biologia i chemia oraz na zajęciach pozalekcyjnych i skierowany jest do wszystkich uczniów Gimnazjum. Stanowi on jedną z części Programu Wychowawczego Szkoły.

Głównym celem programu jest kształtowanie świadomości oraz postawy ekologicznej. Do szczegółowych celów programu należy:

 • Przekazanie wiedzy o zasobach naturalnych z podziałem na odnawialne i nieodnawialne.

 • Uświadomienie młodzieży, iż tworzywa sztuczne powstają również z surowców naturalnych.

 • Poszerzenie wiadomości dotyczących tworzyw sztucznych.

 • Rozwijanie w młodzieży kreatywności poprzez wykonanie „Recyklingowej choinki” oraz pisanie „Listów dla Ziemi”.

 • Uwrażliwienie na potrzebę dbania o środowisko ze szczególnym naciskiem na nieodnawialne zasoby naturalne.

 • Promocja zagadnień związanych z ochroną środowiska naturalnego.

Młodzi ludzie w ramach programu poznają:

 • Zasady funkcjonowania oczyszczalni ścieków.

 • Kopalnię Soli w Bochni.

 • Zasady recyklingu.

 • Proces powstawania i wykorzystania różnych tworzyw sztucznych.

W programie opracowany został zestaw scenariuszy zajęć, w ramach których uczniowie poszerzają swoją wiedzę, rozwijają zdolności manualne oraz przeprowadzają różnego typu doświadczenia. Zajęcia prowadzone są na terenie szkoły oraz poza nią.

W ramach programu zaplanowano:

 • konkurs plastyczny pod hasłem „Raz, dwa trzy – chroń i TY”, polegający na wykonaniu plakatu nawołującego do dbania o środowisko,

 • wycieczkę do Kopalni Soli w Bochni, jako przykładu na występowanie złóż mineralnych w Polsce, wycieczka planowana jest na koniec września 2013 roku,

 • wycieczkę do miejskiej oczyszczalni ścieków,

 • cykl zajęć o zasobach naturalnych i tworzywach sztucznych,

 • wykonanie „Recyklingowej choinki”,

 • napisanie „Listów do Ziemi”,

 • ekspozycję prac uczniów wraz z wystawą fotograficzną dokumentującą działania w ramach programu.

Sprzątanie świata 2013

ODKRYWAMY CZYSTĄ POLSKĘ - pod takim hasłem odbyła się tegoroczna akcja „Sprzątanie świata – Polska”, której finał przypadł, jak zwykle na 3. tydzień września, czyli 20 – 21 - 22 września. W tych dniach i nasze Gimnazjum włączyło się do „czyszczenia” okolicy. Zorganizowania działania z zakresu edukacji odpadowej, bo to ona właśnie jest w Polsce w tej chwili koniecznie potrzebna. Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi nie zadziała, jeśli jego uczestnicy, czyli my wszyscy, nie będziemy wiedzieli dlaczego ważne jest, aby prawidłowo postępować z odpadami i – co jeszcze ważniejsze - co zrobić, by było ich jak najmniej.

Sprzątanie świata 2012

We wrześniu, z okazji Międzynarodowego Dnia Sprzątanie Świata, które w tym roku odbyło się pod hasłem przewodnim „KOCHAM… LUBIĘ… SZANUJĘ… NIE ŚMIECĘ”, nasza szkoła ,jak co roku, również przyłączyła się do akcji. Uczniowie pod opieką wychowawców , uzbrojeni w worki i rękawice foliowe, zaczęli przywracać okolicznym terenom niezaśmiecony wygląd. Zaangażowanie i efekty były bardzo satysfakcjonujące. Mamy nadzieję, że zapał młodzieży naszego gimnazjum nie skończył się na jednodniowej „walce ze śmieciami”, ale trwać będzie cały czas i nigdy nie przejdą oni obojętnie obok wyrzuconego przysłowiowego „papierka”.

Akcję przeprowadziła Pani Dorota Kopeć, którą wspomagali wychowawcy poszczególnych klas.

Konkurs fotograficzny „WAKACYJNA PRZYRODA”

Kolejny już rok Biuro Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Tarnowa organizowało Konkurs Fotograficzny „Wakacyjna Przyroda” i zapraszając uczniów z tarnowskich szkół do wzięcia udziału w nim udziału. Konkurs miał charakter otwarty i przeznaczony był dla wszystkich osób amatorsko zajmujących się fotografią. Na konkurs należało zgłaszać fotografie wykonane na terenie Miasta Tarnowa i w najbliższej okolicy o następującej tematyce: przyroda (w tym również krajobraz) Miasta Tarnowa i okolic, zabytki i architektura Miasta Tarnowa. Jedna z uczennic naszego Gimnazjum MONIKA BABIARZ ujawniła swój talent i dobre oko fotografa. Wykonanych przez nią zdjęć nie powstydziłby się żaden fotograf. Co prawda Biuro Ochrony Środowiska nie podało jeszcze wyników, ale jesteśmy pewni, że Monika zachwyci komisję wykonanymi fotografiami. Czekamy z niecierpliwością na listę nagrodzonych uczestników i mocno trzymamy kciuki. Po zakończeniu konkursu zaprezentujemy pracę uczennicy na stronie szkoły. Nad realizacją konkursu na terenie szkoły czuwała Pani Dorota Kopeć.

Gratulujemy! Praca Moniki uzyskała wyróżnienie w konkursie.

Ekologia: 2011/2012