Licealiści na Festiwalu Nauki i Sztuki w Krakowie

Przedstawiciele klas pierwszej i drugiej naszego liceum wzięli udział w zajęciach zaproponowanych przez niektóre uczelnie podczas Festiwalu Nauki i Sztuki w Krakowie. Dotyczyły one m. in. udzielania pierwszej pomocy i nowoczesnych technologii. Następnie uczniowie uczestniczyli w niezwykłej lekcji historii w Muzeum Armii Krajowej.