Przygotowania do egzaminu językowego Fit in Deutsch

W nowym roku szkolnym uczniowie naszej szkoły po raz kolejny przygotowują się do egzaminów językowych Fit in Deutsch 1 i Fit in Deutsch 2 przeprowadzanych przez Instytut Goethego w Krakowie. Egzaminy sprawdzają praktyczną znajomość języka niemieckiego. Sprawdzana jest wiedza obejmująca cztery sprawności językowe, tj. rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu czytanego, pisanie oraz mówienie. Egzaminy przeprowadzane są w przyjaznej atmosferze, ułatwiając w ten sposób zdającym koncentrację oraz pozwalają zwalczyć stres egzaminacyjny. Formuła egzaminu nie odbiega od ćwiczeń, które uczniowie wykonują na zajęciach przygotowujących ich do tego egzaminu. Wszyscy uczniowie, którzy w zeszłym roku szkolnym podeszli do egzaminu Fit in Deutsch 1, zdali go, osiągając dobre wyniki. W tym roku szkolnym uczniowie Ci będą zdawali kolejną część tego egzaminu, czyli Fit in Deutsch 2. Nie brakuje też uczniów idących za przykładem koleżanek, którzy zadeklarowali zdawanie tego egzaminu i będą zdawali go na poziomie Fit in Deutsch 2.

Wszystkim uczniom życzymy powodzenia.

W szkole przeprowadzono eliminacje XII Ogólnopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego dla Gimnazjów. Uczennica naszej szkoły Justyna Mucha przeszła do etapu rejonowego uzyskując w tym konkursie 82,5% punktów. Serdecznie gratulujemy naszej uczennicy.

Kolejny raz uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konkursie z języka niemieckiego Fit in Deutsch 1 organizowanym przez Tarnowski Oddział Polskiego Stowarzyszenia nauczycieli Języka Niemieckiego, MCDN ODN w Tarnowie, Małe Centrum Biblioteczne Instytutu Goethego w Tarnowie przy XIV LO im. Armii Krajowej. Konkurs odbył się dania 6 marca w budynku ODN w Tarnowie. Udział w konkursie był dla uczniów sprawdzianem posiadanej wiedzy oraz treningiem przed Egzaminem Fit in Deutsch, do którego podejdą w tym roku szkolnym. Uczestniczkami Konkursu były uczennice klasy 3A: Karolina Zaucha i Wioletta Pochroń.