Certyfikat Instytutu Goethego "Fit in Deutsch"

15 maja 2014 roku uczennice naszego gimnazjum po raz kolejny przystąpiły do egzaminu „Fit in Deutsch 1”, który jest organizowany przez Instytut Goethego w Krakowie.

Egzamin przeprowadzany jest na poziomie A1 i sprawdza ogólną znajomość języka niemieckiego. Daje uczniom, jak również rodzicom, możliwość sprawdzenia poziomu wiedzy jaki reprezentuje uczeń po roku lub dwóch latach nauki języka. Zadania egzaminacyjne obejmują cztery sprawności językowe: czytanie, słuchanie, pisanie i mówienie.

Do Certyfikatu przystąpiły uczennice klasy II gimnazjum Daria Mróz i Sandra Gomolińska oraz uczennice klasy III A Żaneta Kras i Patrycja Wróbel osiągając bardzo dobre i dobre wyniki, czego im gratulujemy, życząc dalszych sukcesów.

Merytoryczną opiekę nad przygotowaniem uczennic do egzaminu sprawowała Pani mgr Monika Put.