XXI Gra po Tarnowie
Śladami Hetmana Jana Tarnowskiego
Podsumowanie

Gimnazjum „U Konarskiego” i Szkoła Podstawowa nr 2 zorganizowały wspólnie XXI edycję Gry Terenowej po Tarnowie. Gra odbyła się 18 listopada i przebiegała pod hasłem „Śladami hetmana Jana Tarnowskiego”. Przeprowadzony konkurs wiedzy o Janie Tarnowskim związany był z obchodami roku 2011 jako poświęconego tej postaci.

W konkursie wzięło udział 5 drużyn ze szkół podstawowych i 4 drużyny gimnazjalne. Warunkiem przystąpienia do Gry była praca plastyczna, wykonana indywidualnie przez poszczególne drużyny, która podlegała punktowej ocenie. Następnie drużyny musiały sprawdzić swoją wiedzę na temat hetmana Jana Tarnowskiego uzupełniając test wiadomości. Uczestnicy Gry uzupełnili swoją wiedzę podczas wycieczki do miejsc związanych z osobą hetmana Tarnowskiego. Wycieczkę po Tarnowie przeprowadziła Pani przewodnik Anastazja Smagacz, której szczególnie dziękujemy za poświęcony dla uczniów czas.

Zwycięzcami okazały się: drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 17 w Tarnowie i drużyna Niepublicznego Gimnazjum Stowarzyszenia „Siódemka” w Tarnowie. Najwyżej oceniono prace plastyczne uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Tarnowie i Gimnazjum nr 7 w Tarnowie.

Gra wpisana była w projekt „Druga strona medalu, czyli wyprawa w głąb miasta” realizowany przez Tarnowską Fundację Kultury w Tarnowie.

Sponsorami nagród i upominków dla wszystkich uczestników Gry był Urząd Miasta Tarnowa, Tarnowska Fundacja Kultury i szkoły przeprowadzające konkurs.

Dziękujemy wszystkim gościom za udział w naszym konkursie, szczególnie Prezes Tarnowskiej Fundacji Kultury Pani Lucynie Krupie i Panu Markowi Jurusikowi.

W organizację Gry zaangażowani byli: Państwo Lucyna i Marek Jurusik, Pani Joanna Buczek i Pan Tomasz Stawarski.

Zapraszamy do oglądnięcia galerii zdjęć

XXI Gra po Tarnowie
Śladami Hetmana Jana Tarnowskiego

W ramach realizacji projektu
„Druga strona medalu, czyli wyprawa w głąb miasta”

Ogranizatorzy:
Szkoła Podstawowa nr 2 w Tarnowie
Niepubliczne Gimnazjum „ U Konarskiego” w Tarnowie
Tarnowska Fundacja Kultury

  Cele:
 • Przybliżenie postaci hetmana Jana Tarnowskiego
 • Poznanie obiektów historycznych i tablic związanych z hetmanem Janem Tarnowskim
 • Propagowanie turystyki i krajoznawstwa jako jednej z ciekawych form nauki i wypoczynku

  PROGRAM XXI GRY PO TARNOWIE:
 • 10.00 – Spotkanie uczestników przed budynkiem Szkoły Podstawowej nr 2 w Tarnowie ul. Szewska 7 – oficjalne rozpoczęcie imprezy.
 • 10.15-12.00 – Wycieczka tematyczna z przewodnikiem ( Rynek, Katedra, I LO ).
 • 12.15-13.00 – Test wiadomości zdobytych podczas wycieczki.
 • 13.00–13.30 – Przerwa na poprawę prac i poczęstunek.
 • 13.30–14.00 – Ogłoszenie wyników, rozdanie nagród i wręczenie dyplomów.

Dodatkowych informacji udziela mgr Lucyna Jurusik
telefon kontaktowy 14 6216652

  REGULAMIN IMPREZY:
 • W grze uczestniczą trzyosobowe reprezentacje szkół pod opieką nauczyciela.
 • Zgłoszenia wraz z listami uczestników przyjmowane będą do dnia 9 listopada 2011 w sekretariacie SP 2 w Tarnowie przy ul. Szewskiej 7 lub pocztą elektroniczna na adres sekretsp2@umt.tarnow.pl lub sekret.gim@wiara.pl
 • Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Drużyny zgłoszone do udziału w „Grze” zobowiązane są dostarczyć pracę związaną z tematyką konkursu w formie gazetki ściennej. Prace należy złożyć w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 2 w Tarnowie najpóźniej w przeddzień konkursu, czyli 17 listopada do godz. 14.00
 • O miejscu drużyny w konkursie decyduje łączna suma punktów zdobytych przez drużyną na teście oraz punkty za pracę plastyczną.
 • Prace plastyczne oceniane będą pod względem walorów merytorycznych i estetycznych w skali od 1 do 10. Prace dostarczone po terminie nie będą brane pod uwagę w ogólnej punktacji.
 • Organizatorzy zapewniają dyplom uczestnictwa dla każdej drużyny i nagrody dla zwycięzców.

  PROPONOWANA LITERATURA:
 • „Jan Tarnowski (1488-1561), nota biograficzna” str.7-20
  „Kalendarium życia Hetmana J. Tarnowskiego” str. 45-54
  [w] „Hetman Jan Tarnowski, bibliografia”, Barbara Sawczyk Tarnów 1997
 • Stanisław Wróbel –„ Hetman Jan Tarnowski” str. 21-24
  [w] Tarnów Stare Miasto 1 Wielki Przewodnik, Tarnów 1994
 • Jan Sękowski – „Szkoła parafialna i Kolonia Akademicka” str.60-64 [w] jak niżej
 • Barbara Bułdys – „Pomnik Barbary z Rożnowa”,
  „Pomnik Barbary z Tęczyńskich Tarnowskiej”
  „Pomnik Trzech Janów”,
  „Pomnik Hetmana Jana Tarnowskiego”,
  „Pomnik Zofii z Tarnowskich Ostrogskiej” str. 139-149
  [w] „Tarnów Stare Miasto 2 Wielki Przewodnik”, Tarnów 1995
 • Praca zbiorowa – „Tarnowskie tablice” str.32-33, Tarnów 2010