IV Edycja Konkursu Języka Niemieckiego

W dniu 28 marca 2012 r. odbyła się IV Edycja Konkursu Języka Niemieckiego dla szkół gimnazjalnych „Fit in Deutsch” pod patronatem Prezydenta miasta Tarnowa Pana Ryszarda Ścigały.

Organizatorem konkursu było Małe Centrum Biblioteczne Instytutu Goethege przy XVI LO im. Armii Krajowej przy wsparciu organizacyjnym Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego oraz Tarnowskiej Inicjatywy Oświatowej.

Celem konkursu było promowanie nauki języka niemieckiego w regionie.

Formuła konkursu była zbieżna z egzaminami Instytutu Goethego „Fit in Deutsch 1” i „Fit in Deutsch 2” umożliwiających uczniom zdobycie międzynarodowych certyfikatów na poziomach językowych A1 i A2, daje im równocześnie możliwość zapoznania się ze strukturami tych egzaminów z zakresu sprawności rozumienia ze słuchu i czytania. Druga część testów konkursowych składała się z ćwiczeń leksykalno- gramatycznych wykraczających poza program nauczania w gimnazjum.

Uczeń klasy 2A Niepublicznego Niepłatnego Gimnazjum „U Konarskiego” Krzysztof Dudek zajął w w/w konkursie 17/73 miejsce z wynikiem 40,5 pkt./ 60.

Nauczyciele języka niemieckiego wspomagający ucznia: mgr Cecylia Nowik i mgr Monika Put.