Śladami Romana Brandstaettera - projekt z języka polskiego

Grupa uczniów z obecnej klasy III b uczestniczyła w realizacji projektu edukacyjnego poświęconego odkrywaniu związków tarnowianina – Romana Brandstaettera z jego rodzinnym miastem. Uczniowie, pracując w małych grupach pod kierunkiem nauczyciela języka polskiego, pani Magdaleny Rzepki, wykonywali różne zadania, które przedstawili podczas publicznej prezentacji przez rodzicami i nauczycielami. Prezentacja odbyła się w ramach zebrania podsumowującego pracę w pierwszym półroczu.

Projekt, zatytułowany „Co łączyło Romana Brandstaettera z Tarnowem?”, miał na celu m.in. przyswojenie przez uczniów wiadomości na temat życia i twórczości Romana Brandstaettera oraz poznawanie dziedzictwa kulturowego własnego regionu poprzez ustalenie związków łączących pisarza z Tarnowem, zlokalizowanie miejsc związanych z jego osobą, a także poznawanie wybranych fragmentów jego twórczości. Pracując nad przydzielonymi zadaniami, gimnazjaliści wyszukiwali, analizowali i selekcjonowali informacje, a następnie opracowywali je w formie np. prezentacji multimedialnej, wystawy czy albumu. Doskonalili również wiele innych umiejętności, takich jak np. posługiwanie się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, praca w zespole czy przygotowanie publicznego występu.

Zadaniem jednego z zespołów było zgromadzenie materiałów na temat związków Brandstaettera z Tarnowem i przedstawienie ich w formie wystawy. Znalazły się na niej m.in. współczesne i archiwalne fotografie miejsc i ludzi związanych z pisarzem, do których dołączone zostały stosowne opisy ubogacone fragmentami prozy Brandstaettera. Druga grupa uczniów przygotowała propozycję wycieczki po Tarnowie śladami Romana Brandstaettera. Natomiast trzeci zespół opracował prezentację multimedialną poświęconą życiu i twórczości wielkiego tarnowianina. W ramach pracy nad projektem uczniowie m.in. uczestniczyli w sesji popularnonaukowej na temat R. Brandstaettera zorganizowanej w 25. rocznicę jego śmierci, a także odbyli wycieczki po mieście służące gromadzeniu dokumentacji fotograficznej potrzebnej do realizacji zadań.

Praca nad poznawaniem bogactwa kulturowego rodzinnego miasta przyniosła uczniom wiele satysfakcji i – miejmy nadzieję – w przyszłości zainspiruje ich do dalszych poszukiwań.