Ludzie, miejsca, opowieści – podróże w czasie i w przestrzeni”

Troje naszych uczniów z klas II A i II B wykazało się talentem literackim, który został doceniony przez specjalistów. W 2. edycji konkursu zorganizowanego przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Tarnowie (w 1. nasi przedstawiciele również zdobyli nagrody) Bartosz Wiśnicki został laureatem i zdobył nagrodę za opowiadanie pt.: „Dobre miejsce. Zły czas” – na 71 prac i 7 wyróżnień jedno przypadło właśnie Jemu – gratulujemy! Aleksandra Podolczak i Kinga Podsiadło otrzymały dyplomy i upominki za udział, jednak, co bardzo nas cieszy, ich opowiadania pojawią się w publikacji książkowej, która jest planowana przez Wydział Polonistyki. Takie wydarzenia pokazują, że warto czytać i rozwijać się humanistycznie oraz pozwalają wierzyć w kolejne sukcesy naszych uczniów.