Konkurs wiedzy ekologicznej "3 x TAK: Czysta Ziemie, Czyste Niebo, Czysta Woda"

21 maja 2011 r. uczeń Mariusz Babczak wziął udział w Konkursie Wiedzy Ekologicznej pn. „3 x tak - Czysta Ziemia, Czyste Niebo, Czysta Woda” zorganizowanym przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Tarnowie.

Konkurs zorganizowany został dla młodzieży szkół gimnazjalnej. Celem konkursu było zdobywanie i pogłębianie wiedzy dotyczącej ekologii i ochrony środowiska, podniesienie świadomości ekologicznej wśród młodzieży, uwrażliwienie na aktualne problemy środowiska oraz kształtowanie poczucia jedności ze środowiskiem naturalnym. Do udziału w konkursie zgłosiło się ponad 100 uczniów z 15 szkół Miasta Tarnowa i regionu. Konkurs odbył się 21 maja 2011 r. w AULI PWSZ w Tarnowie.

Konkurs odbył się w ramach obchodów Ogólnoświatowego Dnia Ochrony Środowiska przypadającego na dzień 5 czerwca. Dzień ten proklamowany został przez Zgromadzenie Ogólne ONZ na Konferencji w Sztokholmie, która odbyła się 5 czerwca 1972 roku i od tego czasu obchodzony jest corocznie w ponad 100 krajach. Celem akcji było zwrócenie uwagi mieszkańców na korzyści płynące z ochrony środowiska w codziennym życiu, m.in. na korzyści proekologiczne - dla środowiska, korzyści społeczne - dla człowieka i jego zdrowia oraz korzyści finansowe - dla budżetu państwa.


Głównym sponsorem Ogólnoświatowego Dnia Ochrony Środowiska jest
PGNiG Karpacki Oddział Obrotu Gazem w Tarnowie