Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej

WYNIKI

Pierwszego marca w Krakowie odbył się etap wojewódzki Konkursu Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej. Dwóch uczniów reprezentujących naszą szkołę znalazło się w ścisłej czołówce uczestników z najlepszymi wynikami.


Filip Fido uzyskał tytuł laureata konkursu zaś Mikołaj Kołaczyk tytuł finalisty.


Poza indywidualnym testem uczniowie musieli wykonać zadanie zespołowe (w grupach międzyszkolnych) z przedsiębiorczości, tworząc projekt startup’u.

Gratulujemy osiągniętych sukcesów!


ETAP WOJEWÓDZKI

Dwóch uczniów będzie reprezentować naszą szkołę na etapie wojewódzkim w Konkursie Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej w Krakowie.

Filip Fido i Mikołaj Kołaczyk zapewnili sobie udział w finale po bardzo udanym etapie rejonowym w styczniu, który składał się z dwóch części: przygotowania projektu i rozwiązania testu.

W ramach projektu uczniowie musieli samodzielnie zaplanować i przeprowadzić badanie wybranego problemu lokalnego według ściśle określonych kryteriów, nad czym pracowali wiele tygodni. Test etapu rejonowego odbył się 11 stycznia.


ETAP REJONOWY

Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej (KWOiE) to ponadwojewódzki konkurs przedmiotowy dla gimnazjalistów z wiedzy o społeczeństwie. Z naszej szkoły do etapu rejonowego zakwalifikowali się uczniowie klasy IIIb: Mikołaj Kołaczyk oraz Filip Fido. Przed nimi trudny test etapu rejonowego, a także przygotowanie indywidualnych projektów badawczych.