Konkurs wiedzy "Tadeusz Tertil - życie i działalność"

Uczniowie Niepublicznego Gimnazjum „U Konarskiego” uczestniczyli w Konkursie organizowanym przez ZSME w Tarnowie, który miał na celu przybliżyć sylwetkę burmistrza Tarnowa Tadeusza Tertila. Honorowy patronat nad konkursem wiedzy „Tadeusz Tertil – życie i działalność” objął pan Ryszard Żądło Przewodniczący Rady Miejskiej w Tarnowie. Jednym z laureatów Konkursu został uczeń Gimnazjum „U Konarskiego”, Krzysztof Dudek z klasy IA ( 3 miejsce ).

Krzysztof Dudek wraz z kolegami Dariuszem Łabno ( kl. IB ) i Mariuszem Babczakiem ( kl. IB ) byli najmłodszymi uczestnikami konkursu, rywalizowali ze starszymi kolegami ze szkół ponadgimnazjalnych.

Konkurs organizowany był w ramach obchodów 680. rocznicy lokacji miasta Tarnowa. Konkurs miał na celu przybliżenie sylwetki Tadeusza Tertila, wielkiego burmistrza Tarnowa w latach 1907 – 1923 a od 2008 r. Patrona Technikum Nr 4 w ZSME.

Tadeusz Tertil to wzór odpowiedzialnego polityka uczestniczącego w procesie odradzania się kraju, przykład dobrego i uczciwego gospodarza skutecznego w swoich działaniach. Za czasów jego urzędowania w Tarnowie zrealizowano wiele ważnych inwestycji służących miastu i jego mieszkańcom.

Ogłoszenie wyników odbyło się 29 października 2010 r. w czasie Święta Patrona Szkoły w ZSME, natomiast wręczenie nagród miało miejsce w czasie uroczystej sesji Rady Miejskiej zamykającej obchody 680. rocznicy lokacji grodu Leliwitów.

Krzysztof Dudek uroczyście odbierający nagrodę.