Konkurs historyczny "Wielcy Ziemi Tarnowskiej i ich wkład w budowę państwa polskiego"

Uczniowie Gimnazjum uczestniczyli w Konkursie Historycznym pod hasłem „Wielcy Ziemi Tarnowskiej i ich wkład w budowę państwa polskiego", który odbył się 14 grudnia 2010 r. w VI LO w Zespole Szkół Medycznych im. Hanny Chrzanowskiej w Tarnowie.

Konkurs organizowany przez VI LO miał na celu przybliżyć wielkich ludzi, którzy wpisali się w karty historii naszego miasta i regionu, przyczynić się do kształtowania u młodzieży cech patriotycznych i dumy z historii swego miasta, znając jego dzieje i sławne postacie z nim związane.

Adresatami Konkursu byli uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

W Konkursie wzięła udział 4 – osobowa drużyna uczniów z klas pierwszych: Mariusz Babczak, Krzysztof Dudek, Artur Jopek i Dariusz Łabno. W wyniku eliminacji szkoła przeszła do finału, a następnie zajęła drugie miejsce pośród innych szkół.

Uczniowie wykazali się dużą wiedzą i umiejętnością zaprezentowania wiedzy na forum publicznym. Konkurs polegał na udzielaniu odpowiedzi na wylosowane pytania. Uczniowie naszego Gimnazjum zaprezentowali również umiejętność szerszej i poprawnej pod względem językowym wypowiedzi ustnej.

W konkursie wymagana była znajomość następującej literatury:

Bibliografia dla uczniów szkół gimnazjalnych

1) Braun J w: Rocznik Tarnowski 1991/92 str. 151-157,1993 str. 195-236, 1994 str. 201-242,1995/96 str. 179-187

2) Braun J. w Tarniny1997 nr 7/8, str. 29-30

3) Europejczyk rodem z Tarnowa publikacja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tarnowie

4) Filip P. Burmistrzowie Tarnowa S-CAN Wydawnictwo s.c.Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego

5) Gorycki L. Broszura dotyczącą postaci Salomona Salo Wittmayera Barona ( dostępna na stronach ZSM- VI LO )

6) W. Jawsiewicki Jan Szczepanik wielki wynalazca Warszawa 1961

7) Juśko E. Jan Tarnowski

8) Juśko P. Tarnów w czasach Tertila Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej „Biblos”, Tarnów 2007. Tam artykuł: Kazimierz Bańburski, Tadeusz Tertil (1864-1925) – tarnowski burmistrz przełomów (przyczynek do biografii), s. 41-48

9) Moskal K. Leliwici z Melsztyna i ich zamki Wydawnictwo: Koliber , 2007

10) Mórawski K. Józef Bem wyd. WSiP 1975

11) Pragłowska A. Zapomniany wynalazca Tarnów 2002

12) Rzeźnik S. Kazimierz Brodziński – zarys, życie i twórczość

13) Sałkowski Wincenty Witos DiG - Wydawnictwo DiG Sp.j. Krzysztof Dąbrowski, Sławomir Górzyński

14) Smaszcz W. Tarnów domowa ojczyzna Romana Brandstaettera Spicymir Leliwita założyciel Tarnowa cz. 1-3 Kurier Małopolski 2001r. nr 21-23

15) Winczura Ł. Hetman Hetmanów Jan Tarnowski

16) Zakrzewski A. Wincenty Witos- Wójt z Wierzchosławic Warszawa 1985

17) Żychowska M. Jerzy Braun 1901-1975, Tarnów 1993