Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej

W bieżącym roku szkolnym dwóch uczniów gimnazjum reprezentowało naszą szkołę na etapie rejonowym w Konkursie Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej.

Etap rejonowy konkursu składał się z dwóch części: przygotowania projektu i rozwiązania testu. W ramach projektu uczniowie musieli samodzielnie zaplanować i przeprowadzić badanie wybranego problemu lokalnego według ściśle określonych kryteriów, nad czym pracowali wiele tygodni. Test etapu rejonowego odbył się 9 stycznia. Finał odbył się w marcu w Krakowie.

Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej (KWOiE) to ponadwojewódzki konkurs przedmiotowy dla gimnazjalistów z wiedzy o społeczeństwie organizowany przez Kuratorium Oświaty oraz Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Kolejny już raz nasi uczniowie odnoszą sukcesy w konkursie przedmiotowym z wiedzy o społeczeństwie. W tym roku szkolnym Jakub Ożga i Krystian Piwowarczyk uzyskali tytuły finalistów. Podczas trzech etapów konkursu (szkolnego, rejonowego i wojewódzkiego) uczniowie rozwiązywali testy, ale także przygotowywali projekt badawczy (II etap) i zespołowo rozwiązywali zadanie analityczno-problemowe z zakresu przedsiębiorczości (III etap).

Serdecznie gratulujemy!