Szkolne czytanie „Lalki” Bolesława Prusa

Nawiązując do Narodowego Czytania „Lalki” Bolesława Prusa, postanowiliśmy wystawić na próbę naszych gimnazjalistów i urządzić podobne spotkanie w szkole. 11 grudnia w godzinach przedpołudniowych odbył się wykład wprowadzający w twórczość Bolesława Prusa, który, dzięki zgodzie Pani Rektor, wygłosiła Pani dr Agnieszka Mocyk, literaturoznawczyni, która pracuje m.in. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie na Wydziale Polonistyki.

Następnie uczniowie aktywnie działający w grupie teatralnej, odczytali wybrane z I tomu fragmenty, dotyczące relacji między Stanisławem Wokulskim i Izabelą Łęcką. By zmobilizować uczniów do słuchania, zostali oni uprzedzeni o konkursie ze znajomości przeczytanych fragmentów – był on ostatnim etapem spotkania. Każda klasa, podzielona na trzy grupy, wzięła udział w quizie, części literackiej i plastycznej – wszystkie dotyczyły „Lalki”. Zwyciężyła klasa 2b, która w nagrodę otrzyma darmowe bilety do tarnowskiego teatru na wybrany spektakl. Gratulujemy jednak wszystkim, bo lektura „Lalki” jest wymagająca, a uczniowie wykazali się cierpliwością i wytrwałością.