Kolejny sukces w Konkursie Języka Niemieckiego

Adrian Onik uczeń klasy 3B znalazł się w gronie finalistów Małopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego. 24 lutego odbędzie się etap wojewódzki konkursu.

Życzymy Adrianowi aby stał się także Laureatem tego konkursu.

Opiekę merytoryczną nad uczniem sprawuje Pani mgr Monika Put.