Gimnazjaliści próbowali swoich sił w Konkursach Małopolskich

W tym roku pierwsi absolwenci naszej szkoły opuszczą mury Gimnazjum, coraz bardziej zbliżając się do realizacji swoich marzeń, związanych z pracą zawodową. Jednak zanim nastąpi ten czas przed uczniami klasy IIIa i IIIb poważny egzamin otwierający im kolejne drzwi. Dlatego konkursy małopolskie cieszyły się wśród najstarszych dużą popularnością. Małopolski Konkurs Biologiczny zainteresował kilkunastu uczniów, konkurs przeprowadziła Pani mgr Dorota Kopeć. Małopolski Konkurs Chemiczny cieszył się mniejszą popularnością, ale również został przeprowadzony, także przez Panią mgr Dorotę Kopeć. Była to dla uczniów okazja do przypomnienia i usystematyzowania swojej wiedzy. Przeprowadzone zostały również eliminacje szkolne Małopolskiego Konkursu Matematycznego. Wzięli w nich udział chętni uczniowie z klas drugich i trzecich rozwiązując przez 90 minut test. Wszystko przebiegło zgodnie z planem i bez zakłóceń. Prace uczniów, którzy uzyskali minimum 60% punktów zostały przesłane do właściwej komisji rejonowej. Konkurs matematyczny przeprowadziły Pani mgr Łucja Plichta i Pani mgr Grażyna Łozińska. Przeprowadzony został etap szkolny Małopolskiego Konkursu Fizycznego, w którym wystartował uczeń klasy IIIA Artur Jopek, realizujący tok indywidualny z fizyki dla uczniów uzdolnionych pod kierunkiem Pani mgr Anety Kościk. Humaniści wystartowali w etapie szkolnym Małopolskiego Konkursu Historycznego, min. uczeń klasy IIIA Krzysztof Dudek, prowadzony tokiem indywidualnym dla uczniów zdolnych pod kierunkiem Pani mgr Zofii Pyrek. Etap szkolny Małopolskiego Konkursu Geograficznego przygotowała Pani mgr Maria Markiewicz – Klas. Do etapu szkolnego Małopolskiego Konkursu Języka Angielskiego przystąpili uczniowie klas drugich i trzecich pod kierunkiem Pani mgr Ewy Malec i Pani mgr Elżbiety Popiel. Odbył się również etap szkolny konkursu tematycznego: Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego, w którym wystartował uczeń klasy IIIB Dariusz Łabno (szczególnie interesujący się historią wojskowości). W porównaniu do poprzedniego roku szkolnego na terenie szkoły zorganizowano więcej konkursów pod patronatem Małopolskiego Kuratora Oświaty, jak również wzięła w nich udział większa liczba młodzieży. Na ostateczne efekty pracy uczniów musimy poczekać. W etapie rejonowym wystartowali: Krzysztof Dudek (Konkurs Historyczny), Artur Jopek (Konkurs Fizyczny), Dariusz Łabno (Konkurs Losy Żołnierza i dzieje oręża polskiego).