Ogólnopolski Konkurs MIX Historyczny 2011

W dniu 10.III. 2011 r. uczniowie klas I gimnazjum "U Konarskiego" wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie MIX Historyczny 2011.

Test konkursowy składał się z pytań wielokrotnego wyboru, a uczestnicy mieli 60 minut na jego rozwiązanie.

Pytanie konkursowe dotyczyły wiadomości z klasy IV – VI szkoły podstawowej w zakresie historii Polski i historii powszechnej oraz treści z klasy I gimnazjum obejmujące prehistorię, starożytny Wschód, Grecję, Rzym, Bizancjum, a także religię i kulturę Arabów oraz średniowieczną Europę.

W ostatnich dniach kwietnia ogłoszone zostały wyniki Ogólnopolskiego Konkursu.

W konkursie wzięło udział łącznie 337 uczniów szkół gimnazjalnych, spośród nich uczniowie naszej szkoły uzyskali bardzo dobre lokaty.

Oto wyniki :

Krzysztof Dudek miejsce 27.

Kamil Mądel miejsce 33.

Michał Kutek miejsce 40.

Dariusz Łabno miejsce 41.

Mateusz Wajda miejsce 42.

Urszula Lazarowicz i Mariusz Babczak miejsce 45.

Dominik Widłak miejsce 49.

Wyżej wymienieni uczniowie otrzymali od organizatora imienne „Dyplomy uznania”.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.