NATO i jego rola w polityce światowej

Projekt został zrealizowany pod kierunkiem nauczyciela historii mgr. Krzysztofa Burnata.

Połączenia historii najnowszej oraz bieżącej sytuacji międzynarodowej podjął się Konrad Wielgus, w swoim multimedialnym projekcie pt: „NATO i jego rola w polityce światowej”. Na podstawie analizy historycznej Organizacji Paktu Północnoatlantyckiego, w której zawarł cele polityczne, okoliczności powstania i misje wojskowe, a także skrupulatnemu zestawieniu potencjału militarnego i strategicznego państw członkowskich, autor pracy dowodzi jak ważny i aktualny jest to sojusz wojskowy we współczesnym świecie, także z punktu widzenia polityki bezpieczeństwa Polski. Uczeń wykazał się samodzielnością oraz znajomością najważniejszych treści tematu.