Pirografia - projekt z techniki

Ruszył projekt z techniki „PIROGRAFIA SPOSOBEM NA NUDĘ”.

Pirografia czyli wypalanie wzorów w drewnie. Zasadniczą częścią projektu jest praca wytwórcza. Podczas zajęć odbywać się będą na bieżąco wykłady na temat właściwości technologicznych poszczególnych grup drewna pozwalające ułatwić wybór materiału do obróbki (elementy ozdobne wiszące, elementy ozdobne stojące).

Uczestnicy tj. uczniowie klas drugich dokonują obróbki wstępnej elementów drewnianych i przetwarzają odpady drzewne tworząc bardzo ładne prace. Uczniowie mogą zapoznać się i wykorzystać różne techniki obróbki artystycznej drewna.

    W trakcie realizacji projektu jak i zajęć praktycznych odbywać się będą również pogadanki na różne tematy min.:
  • na temat właściwego wyboru narzędzi lub urządzeń do obróbki wstępnej elementu drewnianego oraz właściwego wyboru narzędzi lub urządzeń do obróbki końcowej elementu drewnianego,
  • na temat przetwarzania i wykorzystywania odpadów drzewnych. Ostatnim etapem projektu będzie wystawa prac poddanych wcześniej obróbce końcowej.

Młodzież biorąca udział w projekcie nabiera szacunku dla własnej i cudzej pracy. Zajęcia te pozwalają rozwijać myślenie twórcze uczą wytrwałości i znajdują zastosowanie w życiu.

Zajęcia prowadził Pan mgr Grzegorz Mikuszewski.