Projekt edukacyjny pt. „Postaw na Słońce”

W tym roku szkolnym uczniowie klas pierwszych i drugich pod kierunkiem Pani mgr Anety Kościk brali udział w projekcie "Postaw na Słońce". Pierwszy etap projektu dotyczył zapoznania uczniów ze szczegółowymi informacjami na temat energii odnawialnych, z naciskiem na moduły fotowoltaiczne. Uczestnicy projektu opracowywali swoje raporty na podstawie obliczeń według udostępnionych kalkulatorów na stronie konkursu, dotyczących zapotrzebowania energetycznego jednorodzinnych budynków mieszkalnych. W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiologiczną w naszym kraju drugi etap konkursu został odwołany.