Projekt edukacyjny pt. „Postaw na Słońce”

Grupa uczniów klasy pierwszej i drugiej Liceum w tym roku szkolnym bierze udział w konkursie badawczym pt. „Postaw na Słońce” pod opieką Pani Anety Kościk.

W pierwszym etapie celem projektu jest zapoznanie uczniów ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi energii odnawialnej, z naciskiem na moduły fotowoltaiczne.

Natomiast w drugim etapie uczniowie zorganizują różnego rodzaju konferencje i prezentacje dla środowiska szkolnego na temat zdobytej wiedzy, w tym w jaki sposób można skorzystać z różnego rodzaju energii odnawialnej oraz o jej korzystnym wpływie na środowisko.

Uczestnicy projektu opracują swoje raporty na podstawie obliczeń według udostępnionych kalkulatorów na stronie konkursu, dotyczących zapotrzebowania energetycznego jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Zaangażowanie młodych ludzi w projekt jest dla nich ciekawą formą spędzenia czasu.