Tajemnice hitlerowskiej broni V1 i V2 w regionie tarnowskim

Tytuł: Tajemnice hitlerowskiej broni V1 i V2 w regionie tarnowskim.

Tytuł: Co pozostało po średniowiecznym Tarnowie?

Tytuł: Tarnowskie ślady I wojny światowej.


Cele projektów:

 • przyswojenie przez uczniów określonego zasobu wiadomości związanych z historią regionu tarnowskiego w określonych okresach,
 • przybliżenie wątków biograficznych postaci związanych z historią regionu tarnowskiego,
 • ukazanie najciekawszych zabytków w regionie, z uwzględnieniem zabytków znajdujących się w najbliższej okolicy,
 • wykorzystanie posiadanych wiadomości i umiejętności do wykonywania zadań i rozwiązywania problemów,
 • rozwijanie wyobraźni i ciekawości poznawczej,
 • rozwijanie umiejętności pracy zespołowej,
 • kształcenie umiejętności samodzielnego poszukiwania wiedzy i korzystania z różnorodnych źródeł informacji,
 • rozwijanie umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami,
 • kształtowanie umiejętności publicznej prezentacji efektów swej pracy,
 • budzenie szacunku dla dorobku kulturalnego regionu.

Sposób prezentacji zadań zrealizowanych w ramach projektu:

 • film historyczny poświęcony broni V1 i V2 w regionie tarnowskim,
 • prezentacja multimedialna na temat średniowiecznego Tarnowa,
 • prezentacja multimedialna związana ze śladami I wojny światowej Tarnowie,
 • prezentacja projektów odbędzie się na zorganizowanej konferencji na terenie szkoły.

Wszystkie projekty dotyczą historii miasta i okolic Tarnowa, w różnych okresach dziejów (średniowiecze, I i II wojna światowa).

Uczniowie realizujący projekt: grupy 4-6 osobowe z klas III A oraz III B.

Przewidywany czas realizacji projektów: luty – grudzień 2015

Uczniowie w ramach realizacji projektów pracowali z materiałem źródłowym oraz osobiście odwiedzili niemal wszystkie miejsca ujęte w swoich pracach. Odbyli wycieczki rowerowe, piesze (na terenie Tarnowa), a także do dalej położonych miejsc – samochodowe, zorganizowane przy współpracy z rodzicami. Poza Tarnowem uczniowie odwiedzili m.in. poligon doświadczalny SS w Bliźnie, obóz pracy przymusowej w Pustkowie oraz schrony kolejowe w Stępinie i Strzyżowie.