Weihnachten in Deutschland und in Polen

Uczniowie klasy I będą realizować projekt w ramach języka niemieckiego.

Projekt edukacyjny „Weihnachten in Deutschland und in Polen“ ma na celu przybliżenie uczniom kultury niemieckiej, a w szczególności zwyczajów i tradycji związanych z Bożym Narodzeniem. Uczniowie sami poszukują niezbędnych materiałów, opracowując je w formie prezentacji multimedialnej i Photobooka. Nauczyciel pełni rolę koordynatora i doradcy. Nauka języków obcych jest niezbędnym elementem współczesnej edukacji. Znajomość języka niemieckiego pozwoli uczniom w przyszłości na poznanie kultury naszych sąsiadów, nauczy tolerancji i wzbogaci wiedzę ogólną o świecie. Bardzo ważnym elementem nauczania języka niemieckiego jest zaznajamianie uczniów z kultura krajów niemieckiego obszaru językowego.

Projekt „Weihnachten in Deutschland und in Polen“ powstał w celu przybliżenia uczniom klasy I gimnazjum elementów kultury niemieckiej- panujących tam zwyczajów i tradycji związanych z obchodami Świąt Bożego Narodzenia. Ma na celu kształtowanie postaw pozwalających zrozumieć zwyczaje panujące w Niemczech na tle zwyczajów panujących w Polsce. Projekt został opracowany w taki sposób, aby uczniowie wraz z przyswajaniem informacji o tradycjach i zwyczajach bożonarodzeniowych w Niemczech zdobywali też umiejętności językowe poszerzając swój zasób słownictwa.

Projekt ma charakter językowy, ale obejmuje też treści związane z informatyka, religią i plastyką. Realizacja projektu będzie miała miejsce od października 2012 do września 2013.