Gimnazjaliści na zajęciach w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości

 Potwierdzenie udziału

Uczniowie z klasy III ze swoim wychowawcą Panem Tomaszem Stawarskim wzięli udział w zajęciach zorganizowanych z okazji Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. Odbyły się one w Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i miały formę dwóch spotkań – pierwsze dotyczyło umiejętności określania swoich predyspozycji zawodowych na podstawie zainteresowań, zainspirowanie uczniów do myślenia o przyszłości i ukierunkowanie ich aktywności do świadomego i celowego planowania własnej ścieżki edukacyjno-zawodowej.

Drugie spotkanie natomiast miało już charakter praktyczny, bo dotyczyło ratownictwa przedmedycznego - gimnazjaliści przećwiczyli w praktyce zasady udzielania pierwszej pomocy.