Współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym

Niepubliczne Niepłatne Gimnazjum „U Konarskiego” to szkoła, w której od początku jej istnienia kwitnie owocna współpraca ze środowiskiem lokalnym. Obok wielu inicjatyw, które podejmowali i nadal podejmują nauczyciele pracujący w tejże szkole, od 2 lat może się ona poszczycić współpracą z wyższą uczelnią, tj. Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie. Alumni w ramach zajęć z katechetyki i pedagogiki prowadzą i obserwują zajęcia lekcyjne odbywające się w nasze szkole. W bieżącym roku szkolnym 2014/2015 gościmy kolejna grupę alumnów, którzy właśnie w naszej szkole stawiają pierwsze kroki jako przyszli pedagodzy i katecheci pod kierunkiem ks. proboszcza Piotra Mamaka. Dziękując za wybór naszej szkoły, mamy nadzieję na dalszą tak owocna współpracę.