Spotkanie opłatkowe

W przeddzień przerwy świątecznej w naszym gimnazjum zapanowała podniosła, bożonarodzeniowa atmosfera. W godzinach przedpołudniowych odbyły się wigilie klasowe, następnie przygotowaliśmy się na przyjęcie zacnych gości – Seniorów z Klubu „Wiosna życia” oraz Zastępcy Prezydenta Miasta Tarnowa Pani Doroty Krakowskiej, Radnego Miasta Tarnowa Pana Piotra Wójcika i Przewodniczącej Tarnowskiej Rady Seniorów Pani Lidii Jaźwińskiej. Część artystyczna została poprzedzona serdecznym powitaniem przez panią dyrektor, następnie uczniowie działający w grupie teatralnej z werwą wkroczyli na scenę jako grupa kolędnicza i w wesołych tekstach oraz spontanicznie zaśpiewanych kolędach (jak to na kolędników przystało), pokazała, że istotą świąt jest radość z nich i pielęgnowanie tradycji. Krótkie scenki jasełkowe, tradycyjne kolędy pięknie zagrane na gitarze przez Eryka Wiśnickiego i Alberta Czernka na akordeonie, wspólny śpiew uczniów i Gości, którzy dostali specjalnie na tę okoliczność przygotowane przez gimnazjalistów śpiewniki, wprowadziły wyjątkowy nastrój. Życzeniom i podziękowaniom nie było końca, uroczystość można uznać za udaną.