Teatralny finał edukacji artystycznej – podsumowanie pierwszego półrocza

Skoro mowa o kulturze i sztuce na lekcjach, nie sposób pominąć tych tematów w praktyce. Nasi uczniowie, co już oczywiste, systematycznie bywają w teatrze, ale wyjątkową częstotliwość „odnotowaliśmy” pod koniec pierwszego półrocza. Klasy drugie obejrzały „Skąpca” – sztukę graną na deskach Solskiego już od kilku lat, ale wciąż z niesłabnącym sukcesem. Wybraliśmy spektakl wieczorny, by poczuć tę specyficzną atmosferę teatru i udało się, uczniowie byli bardzo zadowoleni z tego wyjścia. Klasa 3A zasiadła na widowni teatru i oglądnęła spektakl „Piękna Lucynda”, również grany w teatrze już od dłuższego czasu, ale warty uwagi. Interesującym wydarzeniem, w którym wzięli udział uczniowie z klas trzecich gimnazjum i trzeciej liceum, był koncert Michała Książka, tarnowianina, zatytułowany „Mury”. Wiązał się on nie tylko z prezentacją dorobku muzycznego artysty, ale i ze spotkaniem z rodzinami kobiet, które były więźniarkami obozu w Ravensbrück. Można powiedzieć, że pierwsza część „naszego sezonu artystycznego” została zakończona z przytupem.