Wyprawa śladami I wojny światowej

„Jeżeli czcić chcecie poległych bohaterów podarujcie swe serca ziemi, która ich kryje”.

Sobotnim przedpołudniem 12 kwietnia, uczniowie Koła Historycznego naszego gimnazjum wyruszyli w okolice Tarnowa w poszukiwaniu miejsc związanych z walką o niepodległość Polski. Było to zadanie realizowane w ramach IV edycji konkursu "Zachować dla przyszłych pokoleń", organizowanego przez Muzeum Armii Krajowej w Krakowie, którego przedmiotem jest dokonanie przez uczniów inwentaryzacji miejsc związanych z działaniami zbrojnymi Polaków walczących w szeregach Legionów Piłsudskiego oraz armii państw zaborczych w okresie I wojny światowej.

Nam udało się zwiedzić cztery cmentarze wojenne: w Łowczówku, Pleśnej, Koszycach Małych i Lichwinie. Szczególnie ten ostatni okazał się bardzo interesujący, jako że w dobrym stanie zachowały się linie okopów wokół wzgórza, o które toczyła się bitwa oraz leje po bombach.W jego okolicy napotykaliśmy też liczne ślady walk w postaci łusek karabinowych, które pomimo stu lat dzielących nas od tamtych wydarzeń, zalegają pod cienką warstwą ziemi. W 51 grobach zbiorowych i 215 pojedynczych pochowano tu 273 żołnierzy armii austro-węgierskiej i 341 armii rosyjskiej. Wielu z nich to Polacy walczący po przeciwnej stronie.

W czasie pierwszej wojny światowej Polacy walczyli i ginęli w armiach trzech państw zaborczych: Austro-Węgier, Niemiec i Rosji. Skupiska cmentarzy na Ziemi Tarnowskiej świadczą o nasileniu walk w tym rejonie, najwięcej cmentarzy znajduje się wzdłuż linii frontu Tarnów - Gorlice.