Język niemiecki

Fit in Deutsch 1 jest międzynarodowo uznawanym certyfikatem językowym dla młodzieży. Charakter i treść egzaminu uwzględnia potrzeby i oczekiwania młodzieży chcącej porozumieć się po niemiecku. Goethe Institut oferuje ten egzamin od jesieni 2004 roku. Certyfikat Fit in Deutsch 1 dokumentuje znajomość języka niemieckiego na poziomie A1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Poziom A określa umiejętność posługiwania się językiem obcym na poziomie podstawowym.

TeatrNasi gimnazjaliści bardzo chętnie uczestniczą w kulturalnym życiu Tarnowa. Już trzy razy w tym semestrze byliśmy na spektaklach w Tarnowskim Teatrze im. L. Solskiego. We wrześniu obejrzeliśmy spektakl konkursowy przygotowany przez tarnowski zespół aktorów na Ogólnopolski Festiwal Komedii Talia. „Jednoręki ze Spokane”, bo o tej sztuce mowa, na długo zapadł w pamięci uczniów – zobaczyli współczesny, pełny zwrotów akcji i humoru kryminał, podczas którego z pewnością nikt się nie nudził.W teatralnych fotelach zasiedliśmy kolejny raz pod koniec października, by zobaczyć sztukę przygotowaną na podstawie książki Hanny Krall „Zdążyć przed Panem Bogiem”. Z uwagą wysłuchaliśmy wspomnień Marka Edelmana wypowiedzianych przez aktora, wcielającego się w jego postać, a wykład dotyczący Żydów żyjących w Tarnowie, który należał do całości spektaklu, był bardzo pouczającym spotkaniem z historią naszej Małej Ojczyzny.Z końcówką pierwszego semestru roku szkolnego 2012/2013 zbiegło się wyjście uczniów na spektakl pod wymownym tytułem „Brzydal”. Ukazanie bezwzględnej walki o atrakcyjny wygląd, który współcześnie stał się podstawowym kryterium oceny wartości człowieka, unaoczniło widzom niebezpieczeństwa, które mogą wyniknąć z drastycznych ingerencji w ludzkie ciało. Obejrzenie przedstawienia „Brzydal” było chwilą refleksji nad tym, co naprawdę ważne, a niekoniecznie prezentowane przez współczesnych celebrytów.Projekt z Klasą

Grupa realizująca projekt gimnazjalny : „PIROGRAFIA SPOSOBEM NA NUDĘ” pod opieką mgr Grzegorza Mikuszewskiego zgłosiła swój projekt do ogólnopolskiego konkursu: „Projekt z klasą”.

W konkursie można zdobyć wyjątkowe nagrody – Granty (pieniężne) Nowej Ery, które pomogą z sukcesem wcielić najciekawsze projekty w życie.

W głosowaniu może wziąć udział każdy, kto wejdzie na stronę konkursową, poda swój adres e-mail oraz aktywuje link, który zostanie automatycznie wysłany na adres e-mail głosującego.

Głosowanie na projekt edukacyjny odbywać się będzie w dniach od 2 – 15 kwietnia 2012 na stronie

www.projektzklasa.pl

NUMER PROJEKTU ZGŁOSZONEGO PRZEZ SZKOŁĘ: 00053

Zobacz koniecznie szczegółowy opis Naszego projektu na stronie organizatora konkursu.

Jedna osoba może podać tylko jeden adres e-mail i tylko z tego adresu e-mail może głosować. Codziennie każda osoba może oddać tylko 1 głos na 1 pracę konkursową.

Grant Internautów w wysokości 2 000 zł otrzymuje 10 projektów z największą liczbą głosów zdobytych w trakcie głosowania on-line, które przeszły pozytywną weryfikację oddanych głosów. Dodatkowo Granty przyznawane są przez Komisję Konkursową – 10 grantów po 2 000 zł każdy.

Osoby biorące udział w projekcie to min.: Ula Lazarowicz, Ola Najdała, Renata Uszko, Grzesiek Turaj, Kamil Marcinek, Mateusz Porosło.

Zapraszamy do głosowania!

UWAGA - PIROGRAFIA SPOSOBEM NA NUDĘ

Ruszył projekt z techniki „PIROGRAFIA SPOSOBEM NA NUDĘ”.

Pirografia czyli wypalanie wzorów w drewnie. Zasadniczą częścią projektu jest praca wytwórcza. Podczas zajęć odbywać się będą na bieżąco wykłady na temat właściwości technologicznych poszczególnych grup drewna pozwalające ułatwić wybór materiału do obróbki (elementy ozdobne wiszące, elementy ozdobne stojące).

Uczestnicy tj. uczniowie klas drugich dokonują obróbki wstępnej elementów drewnianych i przetwarzają odpady drzewne tworząc bardzo ładne prace. Uczniowie mogą zapoznać się i wykorzystać różne techniki obróbki artystycznej drewna.

    W trakcie realizacji projektu jak i zajęć praktycznych odbywać się będą również pogadanki na różne tematy min.:
  • na temat właściwego wyboru narzędzi lub urządzeń do obróbki wstępnej elementu drewnianego oraz właściwego wyboru narzędzi lub urządzeń do obróbki końcowej elementu drewnianego,
  • na temat przetwarzania i wykorzystywania odpadów drzewnych. Ostatnim etapem projektu będzie wystawa prac poddanych wcześniej obróbce końcowej.

Młodzież biorąca udział w projekcie nabiera szacunku dla własnej i cudzej pracy. Zajęcia te pozwalają rozwijać myślenie twórcze uczą wytrwałości i znajdują zastosowanie w życiu.

Zajęcia prowadzi Pan mgr Grzegorz Mikuszewski.